Korkstyret

Tor-Arne Tømte
Leder
46410321
torarnep@vikenfiber.no

Jens Martin Andreassen
Nestleder og sekretær
90188007
jens.martin.andreassen@gmail.com

Roar Blyverket
Styremedlem
92853340
roar.blyverket@hebb.no

Mona Irene Haugen
Styremedlem
48227276
monaihaugen@gmail.com

Bernhard Gundersen
Styremedlem

91102659
02gundersen@gmail.com

Geir Sande
Styremedlem
90995610
geirsande@gmail.com

Thomas Wilhelmsen
Styremedlem
92844337
thomas@thewilhelmsens.no

Kloppa Offroadklubb

Stjernevegen 26

2743 HARESTUA

Tlf: 464 10 321

E-post: post@kloppaoffroadklubb.no

Orgnr: 993 150 428

Sosiale Medier